Sunday, February 25, 2024
Home Tags தென்காசி பெரிய கோவில்

Tag: தென்காசி பெரிய கோவில்

அதே அமைதி, அதே பிரமிப்பு, அதே ஏகாந்தம் – தென்காசி பெரிய கோவில் பயணம்

0
வெகுநாட்களுக்குப் பின் தென்காசி பெரிய கோவிலுக்குப் போக வேண்டும் போல் இருந்தது. வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பிரம்மாண்டகளும் பிரம்மிப்புகளும், நாளுக்குள் நாள் அதன் அளவில் குறைந்து கொண்டே இருக்க, பெரிய கோவில் மட்டும் அப்படியே...